ทำไมต้องจัดฟัน

 
 

มักจะมีคนไข้สงสัยกันว่า  ทำไมเด็กสมัยนี้ถึงต้องจัดฟัน จัดเป็นแฟชั่นตามเพื่อนๆ หรือเพราะมีความจำเป็น และควรเริ่มจัดฟันตั้งแต่อายุเท่าไร จัดฟันเร็วเกินไปจำเป็นต้องกลับมาจัดใหม่อีกเพราะอะไร  คำถามต่างๆ เหล่านี้มักได้ยินอยู่เสมอ จึงอยากเขียนเล่าเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อใช้พิจารณาก่อนปรึกษาทันตแพทย์

ถ้าจะแยกปัญหาการสบฟัน น่าจะแยกเป็นความผิดปกติของการเรียงตัวฟันโดยตรง และ/หรือความผิดปกติของความสัมพันธ์ของขากรรไกร ขออธิบายคร่าวๆ ดังนี้คือ

1. ความผิดปกติของการเรียงตัวฟัน สาเหตุอาจเกิดจาก
         - ขนาดของฟัน ใหญ่หรือเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของขากรรไกร ทำให้เกิดฟันซ้อนเก หรือฟันห่าง ตามลำดับ
         - การดูดนิ้ว, การดุนลิ้น ทำให้ฟันหน้ายื่น ห่าง
         - การเลิกขวดนมช้ากว่าเวลาอันควร ทันตแพทย์ส่วนใหญ่มักแนะนำให้เปลี่ยนจากการดูดขวดมาเป็นแก้ว ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป
         - ลักษณะนิสัย เช่น ชอบกัดริมฝีปากล่าง เป็นต้น ก็ทำให้ฟันหน้าบนยื่น/ห่าง

2.ความผิดปกติของความสัมพันธ์ของขากรรไกร สาเหตุอาจเกิดจาก
         - กรรมพันธุ์  ตัวอย่างเช่น บุคคลในครอบครัวมีขากรรไกรล่างใหญ่ หรือฟันหน้าบน – ล่าง ยื่นอูม ซึ่งเป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์เช่นกัน
         - โรคบางชนิด หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น

การเริ่มจัดฟันตั้งแต่อายุน้อยๆ จะสามารถแก้ปัญหา หรือทำให้ปัญหาบรรเทาลงได้ จึงไม่มีข้อกำหนดว่าควรเริ่มจัดฟันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ แต่ควรเริ่มให้ทันตแพทย์ตรวจตั้งแต่ฟันแท้ขึ้นประมาณ 2-6 ซี่